Drupal performance tweaking - Memcached

Nu we onze drupal performantie al serieus hebben opgekrikt met de cache settings en met APC, hebben we al een merkbare verbetering gerealiseerd. Toch kunnen we nog bijkomende dingen doen om onze site nog sneller te maken.

In deze blogpost ga ik dieper in op Memcached, een caching mechanisme dat de load op de database vermindert. Alle sites gehost bij Robusta Hosting kunnen gebruik maken van memcached, voor drupal sites hoef je enkel het laatste hoofdstukje nog zelf uit te voeren.

Installatie

Installatie van memcached is vrij eenvoudig. Voor volgende commando's uit als root op de server:

apt-get -y install memcached libmemcached-tools
apt-get -y install php5-dev php-pear make
pecl install memcache

Configuratie

Memcached heeft een eigen configuratiefile nodig om te kunnen werken. Maak een file

/etc/php5/conf.d/memcache.ini

aan, en voeg de volgende lijnen toe aan deze file:

extension=memcache.so
memcache.hash_strategy="consistent"

Nadien dien je ook nog de memory-settings in /etc/memcached.conf aan te passen. Hier kan je als richtlijn ca. 1/4 van je totale geheugen instellen. Zoek de lijn die begint met ​

-m 64

en vul hier je gewenste geheugenlimiet in

-m 256

Herstart memcached en apache om de wijzigingen te bekrachtigen

/etc/init.d/memcached restart
/etc/init.d/apache2 restart

Voor memcached kan je ook een soortgelijke rapportering krijgen als voor APC. Je kan het rapporteringsscript downloaden van https://gist.github.com/adunk/5644036. Pas je username en paswoord aan, en plaats dit op je website.

Drupal configuratie

Om memcached te gebruiken op je drupal-site, dien je eerst de module te installeren. Vervolgens moet je volgende items aan je settings.php toevoegen:

$conf['cache_backends'][] = 'sites/all/modules/memcache/memcache.inc';
$conf['cache_default_class'] = 'MemCacheDrupal';
$conf['cache_class_cache_form'] = 'DrupalDatabaseCache';
$conf['memcache_key_prefix'] = 'unieke sleutel';

De eerste drie regels geven aan dat drupal memcached moet gebruiken als database cache. Op shared hosting is het belangrijk om de laatste regel ook toe te voegen aan je configuratie, vermits de unieke sleutel garandeert dat jouw cache niet overschreven wordt door de cache van een andere site.

De drupal module bevat ook een admin-module die je helpt om te zien hoe memcached presteert op jouw site.

Wil je de volledige controle over jouw website? Neem eens een kijkje bij onze aantrekkelijk geprijsde virtual servers.

Add new comment